THÔNG BÁO

Thư mời quan tâm: Mời báo giá cung cấp dịch vụ vé máy bay cho đoàn công tác thành phố Hà Nội Tham gia Đoàn Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm chính thức I-xra-ren và Ai Cập
Ngày đăng 19/07/2023 | 12:14 AM  | View count: 434

Thư mời quan tâm: Mời báo giá cung cấp dịch vụ vé máy bay cho đoàn công tác thành phố Hà Nội Tham gia Đoàn Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm chính thức I-xra-ren và Ai Cập

Tài liệu đính kèm