PHỔ BIẾN GIÁO DỤC - PHÁP LUẬT

THÔNG BÁO Về việc phối hợp thực hiện quy định “lấy ý kiến về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội”
Ngày đăng 13/09/2023 | 5:04 AM  | View count: 418

Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn số 2861/UBND-KSTTHC về việc phối hợp thực hiện quy định “lấy ý kiến về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Quý bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp thực hiện quy định “lấy ý kiến về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội” theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi hồ sơ đến UBND thành phố Hà Nội, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ Hà Nội, địa chỉ: số 10, Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Địa chỉ email: vanthu_songv@hanoi.gov.vn. Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- Công văn lấy ý kiến;

- Đề án tổ chức theo Mẫu 01 kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

- Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu;

- Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

Sở Ngoại vụ Hà Nội xin trân trọng thông báo./.

 

Đính kèm: Công văn số 2861/UBND-KSTTHC ngày 07/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội.pdf

https://dfa.hanoi.gov.vn/documents/2104563/0/document+%288%29.pdf/b821e677-d754-4a8a-8854-fb17ea2cdc49

 

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 2.206.511