TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Ngày đăng 28/09/2023 | 2:19 AM  | View count: 382

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

https://dfa.hanoi.gov.vn/documents/2104563/0/825-C%C4%90-TTg.pdf/e4d839a5-ff5a-4c20-96a1-45faac49d588

 

Hiển thị bài viết tin tức

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 2.206.066