Hoạt động đối ngoại

Lý luận - Bài viết

Đối ngoại Việt Nam năm 2020: Trách nhiệm và bản lĩnh

(HNM) - “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thông điệp đầy tự hào này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều lần trong năm 2020 - một năm vô cùng đặc biệt với sự nghiệp đối ngoại của Việt Nam khi tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và nỗ lực để vượt qua những thách thức chưa từng có đã được đền đáp bằng thành quả...

Thông báo

Liên kết

Truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng: 810.274
Bạn có hài lòng với cổng thông tin điện tử ?

Bản đồ hành chính

Bản đồ Hà Nội