Hoạt động đối ngoại

Hoạt động Sở Ngoại vụ Hà Nội

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô

Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Cập nhật tình hình công tác đối ngoại, thời sự quốc tế, nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị...

Lý luận - Bài viết

Cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, sâu rộng khắp cả nước bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.

Thông báo

Liên kết

Truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 1.289.419
Bạn có hài lòng với cổng thông tin điện tử ?

Bản đồ hành chính

Bản đồ Hà Nội