Trung tâm dịch vụ đối ngoại

Trung tâm dịch vụ đối ngoại Hà Nội trực thuộc sở Ngoại vụ Hà Nội

Trung tâm dịch vụ đối ngoại Hà Nội do UBND Thành phố thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động thep quy định của pháp luật; Tổ chức các đoàn đi nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào Hà Nội để thăm quan, nghiên cứu, khảo sát thị trường; Tư vấn trong việc làm thủ tục Nhập cảnhXuất cảnh; tư vấn cho việc vận động tiếp nhận và triển khai các dự án viện trợ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Tổ chức và tham gia tổ chức các cuộc hội thảo theo chuyên đề; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quan hệ quốc tế và ngoại ngữ phục vụ cho hoạt động đối ngoại của Thủ đô...