THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

16/02/2016

Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội cần tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Thành phố Hà Nội.

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội.

b) Tuổi đời dự tuyển từ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí làm

e) Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng cần tuyển

1.           Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 04 (bốn) trong đó:

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng

Mã số chức dang nghề nghiệp hoặc mã số nghạch viên chức

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

1

Phòng Hành chính

02

 

 

 

1.1

Chuyên viên Hành chính tổng hợp kiêm Văn thư, Thủ quỹ

1

01.003

Đại học

Kinh tế đối ngoại

1.2

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

1

13.095

Đại học

Cộng nghệ Thông tin

2

Phòng Nghiệp vụ

02

 

 

 

2.1

Chuyên viên Nghiệp vụ dịch vụ đối ngoại

1

01.003

Đại học

Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn

2.2

1

01.003

Đại học

Kinh tế đối ngoại

 

III. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Thời hạn thông báo: Từ ngày 04/02/2016 đến ngày 09/03/2016.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 04/02/2016 đến ngày 09/03/2016 (Nhận Hồ sơ tại bộ phận Một cửa Sở ngoại vụ Thành phố Hà Nội)

IV. Phí dự tuyển  260.000 đồng.

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dự tuyển).

3. Bản sao Giấy khai sinh;

4. Bản sao các loại giấy tờ: Văn bằng, chứng chỉ; Bảng điểm học tập và điểm tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

5. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú, bản sao giấy chứng nhận con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con bệnh binh, con của người bị nhiễm chất độc hóa học…..;

6. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận huyện trở lên (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

7. Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4x6.

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên lạc.

VI. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Hình thức: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

a) Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành làm bài kiểm tra viết về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển tại các vị trí dự tuyển.

          Nội dung kiểm tra do hội đồng tuyển dụng thông báo sau.

3. Cách tính điểm:

a) Điểm học tập (ĐHT) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

b) Điểm tốt nghiệp (ĐTN) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100;

d) Trường hợp người dự xét tuyển không có bảng điểm hoặc có bảng điểm học tập nhưng không thể xác định được điểm học tập và điểm tốt nghiệp thì sẽ thực hiện việc quy đổi điểm theo quy định của cấp có thẩm quyền.

đ) Điểm kiểm tra sát hạch (ĐSH) được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;

e) Tổng điểm xét tuyển (TĐXT) là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thi môn viết khiểm tra sát hạch đã tính theo hệ số:

                   TĐXT = ĐHT + ĐTN + (ĐSH x 2)

4. Cách xác định người trúng tuyển:

a)  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viện chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên:

- Có tổng điểm xét tuyển (TĐXT) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có TĐXT bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng  thì người có điểm kiểm tra sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm kiểm tra sát hạch bằng nhau thì Giám đốc Sở sẽ Quyết định người trúng tuyển theo thứ tứ ưu tiên của mục 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định người trúng tuyển;

d) không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ tuyển dụng lần sau.

VII. Thời gian, địa điểm xét tuyển

1. Thời gian dự kiến xét tuyển: Tháng 04/2016.

2. Địa điểm xét tuyển: Tại trụ sở Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội.

(mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 04.38267570).

Các tin đã đăng