Chi đoàn Sở Ngoại vụ hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017

06/03/2017

Nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017); thực hiện Kế hoạch số 215 -KH/TĐTN-CNVC&ANQP ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017, Chi đoàn Sở Ngoại vụ Hà Nội đã thông qua kế hoạch để triển khai các nội dung hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017.

Với nội dung chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố xung kích thực hiện kỷ cương hành chính”, trọng tâm nhiệm vụ trong năm nay của Chi đoàn Sở là vận động đoàn viên thanh niên đi đầu thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định cơ quan và bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động Thủ đô, hưởng ứng thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017. Tích cực tuyên truyền về Năm kỷ cương hành chính 2017 và các quy tắc ứng xử của đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, người lao động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là hoạt động chính nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017, tạo sự chuyển biến trong tác phong, nhận thức, hành động của từng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức trong Sở.

Lễ ký cam kết

Ngày 5/3/2017, Chi đoàn Sở đã tham gia, hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động tại sự kiện Lễ ra quân ”Tháng thanh niên” – Hội thi ”Nét đẹp công sở” Khối các cơ quan thành phố Hà Nội do Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Thành phố tổ chức. Tại buổi lễ, các cơ sở Đoàn đã ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử của đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, người lao động. 

Các tin đã đăng