Thúc đẩy bình đẳng giới vì phát triển bền vững và thịnh vượng chung

19/01/2018

Mở đầu cho các hoạt động của Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26), ngày 18/11, tại khách sạn Marriott, Hà Nội diễn ra Hội nghị Nữ nghị sĩ APPF-26 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới vì phát triển bền vững và thịnh vượng chung”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, bình đẳng giới là mục tiêu quan trọng mà Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều hướng đến và được coi là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của một xã hội.
Bình đẳng giới vừa là mục tiêu của sự phát triển vừa là yếu tố nâng cao khả năng tham gia đóng góp của phụ nữ vào quá trình phát triển bền vững của quốc gia. Trong các mục tiêu phát triển bền vững 2030, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (SDG5) vừa là mục tiêu vừa là một phần của giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững khác, là yếu tố góp phần vào sự thịnh vượng của xã hội.
APPF được thành lập năm 1993, nhưng phải đến năm 2016 các nữ nghị sĩ APPF mới lần đầu tiên nhóm họp tại Canada trong khuôn khổ Hội nghị APPF-24 theo sáng kiến của Nghị viện Indonesia và lần thứ 2 tại Fiji năm 2017 trong khuôn khổ Hội nghị APPF-25. “Trải qua 2 kỳ họp, những mối quan tâm của phụ nữ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có một diễn đàn riêng để thảo luận. Việc tổ chức Hội nghị nữ nghị sĩ tại Diễn đàn APPF đã góp phần tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của các nữ nghị sĩ, cũng như tạo nên mạng lưới kết nối nữ nghị sĩ của các nghị viện thành viên”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, song khi thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, thế giới vẫn phải đối mặt với tồn tại, thách thức.
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, phân biệt đối xử trên cơ sở giới vẫn tồn tại trong xã hội và trong cả những quy định của pháp luật. Khoảng cách giới vẫn còn lớn trong cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, lao động, thu nhập. Phụ nữ chỉ chiếm thiểu số trong mọi cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội.
Kết quả việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn khoảng cách với quy định của pháp luật. Bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em là một vấn nạn thậm chí cả những nước đã có tiến bộ đáng ghi nhận trong lĩnh vực khác.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, vấn đề bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà là nền tảng cần thiết để xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững.
Để thực hiện mục tiêu này một cách hiệu quả và phù hợp vì phát triển bền vững và thịnh vượng chung, Nghị viện cần phải giữ vai trò then chốt ở cấp quốc gia và quốc tế, trong đó các nữ nghị sĩ có vai trò rất quan trọng. Đó là thực hiện vai trò đại diện, trước hết là quyền của phụ nữ, bảo vệ quyền trẻ em. Thực hiện quyền lập pháp để góp phần có những thay đổi sâu rộng về pháp lý, bảo đảm quyền của phụ nữ ở mỗi quốc gia.
Các nữ nghị sĩ tham gia vào các khâu trong quy trình quyết định chính sách ở mọi cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và trên mọi lĩnh vực. Tham gia quyết định ngân sách, bảo đảm ngân sách có nhạy cảm giới. Giám sát việc thực hiện các luật có liên quan, các chính sách và quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan đến bình đẳng giới. Giám sát việc thực hiện các luật có liên quan, các chính sách và quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan đến bình đẳng giới.
Chính vì vậy, chủ đề của Hội nghị Nữ nghị sĩ là "Thúc đẩy bình đẳng giới vì phát triển bền vững và thịnh vượng chung" thể hiện quyết tâm biến lời nói thành hành động, vì bình đẳng giới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ nghe các bài phát biểu đến từ đại diện quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, những thành tựu đạt được, những thách thức gặp phải trên con đường phát triển và những giải pháp đặt ra để giải quyết những thách thức đó trong khuôn khổ các nghị viện quốc gia và trong diễn đàn đa phương liên nghị viện như APPF, trong cơ chế nữ nghị sĩ.
Đồng thời, cùng nhau chia sẻ, đề xuất các giải pháp để phải khuyến khích các nữ nghị sĩ APPF tham gia sâu hơn vào các quá trình ra quyết định, cùng hành động để thúc đẩy bình đẳng giới trong quốc gia, trong khu vực và vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các tin đã đăng